ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้/User Name
*
รหัสผ่าน/Password
*
ยืนยันรหัสผ่าน/Confirm Password
*
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname
*
ที่อยู่/Address
จังหวัด/Province
รหัสไปรษณีย์/Post Code
โทรศัพท์/Telphone
เบอร์แฟ็กซ์/Facsimile
อีเมล์/Email
*
รูปประจำตัว/Logo

( 64 x 64 Pixl. ) .jpg, .gif เท่านั้น
 

พบ User นี้ในระบบแล้วค่ะ กรุณารอสักครู่เพื่อกลับสู่หน้าเดิม
\n"); } $image = "$imgdate.$rrr"; }else{ $image=""; } $date=date("Ymd"); if($job=="job1"){ $job1=$job11; $job2=$job12; $job3=$job13; $job4=$job14; }else if($job=="job2"){ $job1=$job21; $job2=$job22; $job3=$job23; $job4=$job24; }else if($job=="job3"){ $job1=$job31; $job2=$job32; $job3=$job33; $job4=$job34; } mysql_query("INSERT INTO `$table_member` ( `id` , `user` , `pass` , `name` , `address` , `province` , `zipcode` , `tel` , `email` , `date` , `online` , `fax` , `logo` , `score` , `scoreans`, `invite`, `inviteby`, `ip`, `job`, `job1`, `job2`, `job3`, `job4`, `jobcom`, `jobaddress` ) VALUES ('', '$user', '$pass1', '$name', '$address', '$province', '$zipcode', '$tel', '$email', '$date', 'n','$fax','$image','0','0','1','$inviteby','','$job','$job1','$job2','$job3','$job4','$jobcom','$jobaddress')"); ?>


ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บของเราค่ะ
ท่านสามารถ Login ได้จากเมนูด้านซ้าย ค่ะ


ยินดีต้อนรับคุณ เข้าสู่ระบบครับ
ไม่พบ User หรือ Password ในระบบสมาชิกของเราครับ

 ฟอร์มการแก้ไขข้อมูล/Edit Form
รหัสผ่าน/Password
*
ยืนยันรหัสผ่าน/Confirm Password
*
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname
*
ที่อยู่/Address
จังหวัด/Province
รหัสไปรษณีย์/Post Code
โทรศัพท์/Telphone
เบอร์แฟ็กซ์/Facsimile
อีเมล์/Email
*
รูปประจำตัว/Logo


( 64 x 64 Pixl. ) .jpg, .gif เท่านั้น
 
\n"); } $image = "$imgdate.$rrr"; }else{ $image=mysql_result($result0,0,"logo"); } if($job=="job1"){ $job1=$job11; $job2=$job12; $job3=$job13; $job4=$job14; }else if($job=="job2"){ $job1=$job21; $job2=$job22; $job3=$job23; $job4=$job24; }else if($job=="job3"){ $job1=$job31; $job2=$job32; $job3=$job33; $job4=$job34; } mysql_query("update $table_member set job='$job',job1='$job1',job2='$job2',job3='$job3',job4='$job4',jobcom='$jobcom',jobaddress='$jobaddress',logo='$image',pass='$pass1',name='$name',address='$address',province='$province',zipcode='$zipcode',tel='$tel',email='$email',fax='$fax' where user='$idmember'"); ?>

ระบบได้ทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณที่ใช้งานระบบของเราครับ
Username:
Password:
 
   สมาชิก
   แก้ไขข้อมูล  
   ออกจากระบบ