ปลอกกันคมโพลีเอสเตอร์ปลอกกันคม-กันมุม

ปลอกกันคม-กันมุม
 

ปลอกกันคมเลื่อนได้-ถอดได้

ปลอกกันคม-เย็บติด

ปลอกกันคมเย็บติด-กันด้านข้าง

ปลอกกันคม-เลื่อนได้
 
 


ปลอกกันคม-อุปกรณ์.

ปลอกกันคม-อุปกรณ์.

ปลอกกันคม-อุปกรณ์.